Inclusion Criteria PDF הדפסה דוא
 

בחירת החולים לניתוח

 

מאחר ומדובר בניתוח ארוך ומורכב המשולב בהזלפת כימותרפיה מחוממת למשך 90 דקות הרי שישנה חשיבות רבה בבחירת החולים. רק חולים בעלי דרגה תפקודית גבוהה וללא מחלות לב או ריאה משמעותיות מתאימים לטיפול זה.

מאחר ומדובר במחלה מפושטת בחלל הבטן ישנה חשיבות רבה להערכת היקף המחלה לפני הניתוח וקביעת הקריטריונים לבחירה של חולים בהם קיים סיכוי גבוה לכריתה שלמה של כל המחלה הגרורתית. קשה מאוד להעריך את היקף המחלה גם בבדיקות הדמיה המתקדמות ביותר. רוב המנתחים משתמשים בבדיקת טומוגרפיה ממוחשבת (CT) על מנת להעריך את היקף המחלה. על מנת ליצור מערכת כלל עולמית אחידה לדירוג היקף המחלה לפני, במהלך ולאחר הניתוח התכנסו רופאים מכל העולם העוסקים בטיפול בממאירויות חלל הצפק וכתבו מסמך הסכמה המגדיר שיטה אחידה להערכת היקף המחלה המשמש כיום את כל הרופאים העוסקים בטיפול בקבוצת מחלות זו. שיטה זו קרויה "מדד הסרטן הציפקי" או peritoneal cancer index (PCI). אותה קבוצת מומחים הגדירה גם קריטריונים לבחירת חולים לניתוח וקווים מנחים לביצועו.

 

חולים מתאימים הם חולים בעלי מחלה מוגבלת לחלל הצפק, (עד 3 גרורות בכבד מאפשרות כריתה) ללא חסימת מעי דק, ללא חסימת דרכי שתן וללא חסימת שער הכבד. מעורבות מעי דק חייבת להיות מוגבלת לאזורים בודדים ואספקת הדם המרכזית חופשית ממחלה.